Юнікід
Ми на зв'язку

грн.790.00
  • Нерозподілений прибуток або непокритий збиток - що містить у собі ця величина?
  • Чи може неприбуткова організація мати прибуток або збиток?
  • Фінансовий результат періоду: взаємозв’язок доходів та витрат і принципу нарахування.
  • Зміна залишку сальдо рах.44 на початок та кінець періоду.
  • Списання малоцінних необоротних активів у зв’язку з їх ліквідацією – наслідки в обліку
  • Інші зміни та доповнення у Звіті 1-НС.

 

До відеозапису додається конспект і презентації від лектора.