Семінар завершено! Дякуємо всім учасникам та просимо додати відгук про нашу роботу.
Нам важлива Ваша думка

Додати відгук

Поля позначені * обовязкові до заповнення

Компанія «Uniqid» запрошує керівників фірм, юристів, бухгалтерів, фінансових директорів на СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ:

"Практика застосування Закону України "Про товариства з обмеженою відповідальністю". Нововведення для ТОВ. Статут по новому. Що чекає ТОВ після 17.06.2019р."

Лектор

Лектор Богдан Крук

Богдан КРУК
Керуючий партнер адвокатського об'єднання “Корпоративна адвокатура”, експерт EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE (Брюссель).
Має понад 20 років практичного досвіду з корпоративного права та управління в структурах європейських фінансових холдингів.
Автор публікацій з питань корпоративного права та управління, доповідей на національних та міжнародних конференціях.

КУМАНСЬКА-НОР Оксана Павлівна,

заступник начальника з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області

 

ЦАП Мар’ян Петрович

Керівник «Консалтингова група СЕПТІМА», сертифікований фахівець в сфері оцінки бізнесу та корпоративних прав, економіст, юрист. Досвід практичної діяльності понад 20р. Член УТО, FIABCI.

 

 

Спеціальні пропозиції

 • Приведи друга або знайомих на семінар і отримай знижку - 15%
 • При оплаті за 2-х учасників від однієї організації - знижка 10%, за 3-х (і більше) - 15%.
 • Для іногородніх знижка - 20%

Знижки не сумуються!

Організатор

Програма семінару

Унікальна нагода обговорити нюанси нового закону про ТОВ з представниками Державної реєстраційної служби, юристами-практиками та економістами.

В подарунок – СТАТУТ ТОВ в новій редакції, яка пройшла понад 50 реєстрацій.

Задайте свої питання заздалегідь, щоб отримати повну відповідь на семінарі за посиланням https://www.corp-adv.com/kontakti

ТЕЗИ ДОПОВІДІ – лектор КУМАНСЬКА-НОР Оксана Павлівна

 • НОВЕЛИ  ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ»: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ.
 • БЛОК: ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ - лектор КУМАНСЬКА-НОР Оксана Павлівна

ТЕЗИ ДОПОВІДІ – лектор Богдан Крук

ВСТУП:

 • Які норми підлягають застосуванню, щодо діяльності ТОВ до 17.06.19р. та після ?
 • Практика вирішення колізій перехідних положень Закону про ТОВ.
I. НОВОВВЕДЕННЯ ДЛЯ ТОВ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ. 
КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР в ТОВ:
 • Кому і для чого потрібно укладення корпоративного договору.
 • Як співвідносяться статут ТОВ, установчий договір та корпоративний договір.
 • Чи можливо укладення корпоративного договору за участю нерезидентів та правила юрисдикції.
 • Які умови доцільно передбачити в корпоративному договорі.
 • Відповідальність сторін за корпоративним договором.
 • Як спонукати інших учасників ТОВ до укладення корпоративного договору.
 • Наслідки укладення корпоративного договору до моменту реєстрації ТОВ.
 • Нікчемність та недійсність корпоративного договору: підстави та наслідки.
БЕЗВІДКЛИЧНІ ДОВІРЕНОСТІ УЧАСНИКІВ ТОВ:
 • Хто і для чого може видати безвідкличну довіреність.
 • Які взаємні права та обов’язки між повіреним та довірителем.
 • Як припинити безвідкличну довіреність.
 • Які можливі зловживання з використанням безвідкличної довіреності.
ОПЦІОНИ:
 • В яких випадках необхідний договір опціону.
 • Поняття та умови договорів опціону.
 • Практик застосування договору опціону в Україні.

II. НОВИЙ СТАТУТ ТОВ - ВИМОГИ ТА ПРОЦЕДУРА.

 • В які строки ТОВ повинно привести статут у відповідність до вимог нового закону
 • Які наслідки використання «старого» статуту після 17.06.19р
 • Яка відповідальність за невиконання вимог щодо актуалізації Статуту ТОВ.
 • Які положення повинні бути включені в до змісту Статуту ТОВ: обов’язкові і рекомендовані.
 • Які положення можна не включати до Статуту.
 • Чи можливе використання модельного Статуту для ТОВ і як це оформити.
 • Як змінився порядок оформлення та затвердження Статуту ТОВ.
 • Які особливості внесення «перших» змін до Статуту ТОВ після 17.06.19р.
 • Які особливості для статуту новоствореного ТОВ – підписання, посвідчення та реєстрація.
ІІІ. ПЕРЕХІД ПРАВА НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВ. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ЧАСТОК.
 • Як змінився порядок відчуження частки у статутному капіталі ТОВ. Чи можливе обмеження права учасника розпоряджатися своєю часткою.
 • Який порядок реалізації переважного права учасника ТОВ на придбання частки іншого учасника: строки, наслідки відмови всіх учасників ТОВ від реалізації переважного права.
 • Які наслідки порушення переважного права на придбання частки.
 • В яких випадках не застосовується переважне право та чи можна обмежити його реалізацію Статутом.
 • Чи існують способи відчуження третім особам частки без дотримання вимог «переважного права».
 • Які переваги та ризики нового порядку спадкування корпоративних прав.
 • Як змінилися правила виходу учасника з ТОВ.
 • Які ризики застосування нового порядку виходу з ТОВ.
 • Виключення із складу учасників – в яких випадках це можливо.

 

ІV НОВІ УМОВИ СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

 • Які зміни в компетенції, правилах та порядку скликання і проведення загальних зборів. Які наслідки неучасті .
 • Які вимоги для заочного голосування.
 • Як провести загальні збори шляхом опитування.
 • Які наслідки порушення вимог щодо скликання та проведення зборів.
 • Оформлення та підписання протоколу загальних зборів учасників ТОВ. Як оформити протокол загальних зборів ТОВ.
 • Як змінився порядок прийняття рішень ТОВ з одним учасником.
 • Чи можна в Статуті змінити законодавчі вимоги про необхідну кількість учасників для прийняття рішень.
 • За яких умов загальні збори учасників можуть прийняти рішення з питань, що не включені до порядку денного.
 • Чи можна проводити загальні збори учасників у режимі відеоконференції.

V.ПРАВА МІНОРИТАРНИХ УЧАСНИКІВ ТОВ.

 • Як збільшився обсяг прав міноритарних учасників.
 • В яких випадках необхідна згода всіх учасників на зборах .
 • Які положення статуту можуть бути змінені лише за згодою всіх учасників .
 • Які ризики зловживання міноритаріям «правом вето».

 VI. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТОВ - НАГЛЯДОВА РАДА.

 • Для чого потрібно створювати Наглядову Раду в ТОВ. 
 • Що визначати в Статуті ТОВ про Наглядову Раду. Чи може юридична особа бути членом НР.
 • Порядок діяльності, рекомендована компетенція Наглядової Ради ТОВ.
 • Обрання Наглядової Ради та припинення її повноважень.

VII. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВ: обрання, повноваження, припинення повноважень. компетенція та відповідальність.

 • Які вимоги щодо виконавчого органу ТОВ .
 • Який порядок обрання та припинення повноважень виконавчого органу ТОВ.
 • Яка відповідальність виконавчого органу ТОВ .

 VIIІ. ДИВІДЕНДИ в ТОВ: строки, обмеження, відповідальність.

 • Джерела надходжень для виплати дивідендів учасникам.
 • Строк виплати дивідендів.
 • Обмеження виплати дивідендів.
 • За яких умов виплата дивідендів забороняється.

ІХ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВ. Обов’язки, відповідальність. оформлення відносин.

 • Хто входить в коло  «посадові особи». Визначення кола осіб в статуті.
 • Які наслідки введення обов’язкового повідомлення про афілійованих осіб ТОВ. Відповідальність за недотримання цієї вимоги. Аналіз ризиків.
 • Відповідальність за недотримання фідуціарних зобов’язань посадових осіб ТОВ. Обов’язки та відповідальність директора, його заступників, головного бухгалтера та фінансового директора ТОВ.
 • Коли директор відповідає за борги підприємства. Як запобігти небажаній відповідальності.
 • Врегулювання конфлікту інтересів в ТОВ. Власник,директор,ФОП в одній особі – чи розповсюджується на нього конфлікт інтересів.
 • Визначення винагороди посадових осіб ТОВ.
 • Розірвання договору з посадовими особами без виплати компенсації.
 • Наслідки недотримання вимоги до незалежності та доброчесності посадових осіб ТОВ.

X. ПОГОДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ ТОВ.

 • Значний правочин та правочин із заінтересованістю: Критерії та ознаки. Що можна передбачити в Статуті ТОВ.
 • Визначення органу для погодження вчинення значного правочину.
 •  Як укладати угоди, якщо розмір чистих активів від’ємний.
 • Порядок застосування обмежень щодо вчинення правочинів та способи спрощення діяльності ТОВ.
 • Наслідки порушення порядку надання згоди на вчинення правочинів.

ХI. ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ.

 • БЛОК ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ - ЛЕКТОР БОГДАН КРУК МИХАЙЛОВИЧ

 

ТЕЗИ ДОПОВІДІлектор ЦАП Мар’ян Петрович

ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВНЕСКІВ/ЧАСТОК УЧАСНИКІВ ТОВ:

 • Оцінка майна при оцінці вкладу в статутний капітал (ч. 3 ст. 13 Про ТОВ).
 • Сукупна вартість всіх часток учасників ТОВ як вартість ЦМК. Визначення вартості частки учасника(ч. 8 ст. 24 Про ТОВ).
 • Підходи до визначення вартості ЦМК. Їх плюси та мінуси.
 • Порядок та способи оскарження оцінки. Рецензування звітів з оцінки майна.
 • Характерні помилки при оцінці акцій/часток.
 • Підходи до оцінки акцій/часток в Європі та США.
 • Судова практика щодо оскарження звітів / дій оцінщика.
 • БЛОК ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ – ЛЕКТОР ЦАП МАР`ЯН ПЕТРОВИЧ

В участь в семінарі входить:

 • Конспект семінару. Містить зразки необхідних «трудових» документів буде надано кожному учаснику при реєстрації на семінарі.
 • Повний конспект відправлятиметься кожному учаснику після семінару.
 • Проект статуту, який пройшов вже понад 50 реєстрацій.
 • Затишний зал.
 • Діалог з лектором.
 • Відповіді на питання (можете заздалегідь надіслати свої індивідуальні питання лектору)
 • Роздатковий матеріал, канцелярське приладдя.
 • Сертифікат учасника.
 • Ранкова кава.
 • Обід в ресторані.

29 травня 2019 року

м.Львів, "Taurus Hotel & SPA", площа Князя Святослава, 5 (3-й поверх)

1240 грн без ПДВ


З питань участі звертайтеся до нас!

Надані послуги оформляються актом виконаних робіт. У процесі реєстрації учасникам передаються всі звітні документи. У разі відсутності представника Учасника під час проведення семінару, організаційний внесок, перерахований на рахунок Організатора, Учаснику; не повертається. Участь в семінарі і згоду з умовами його проведення Учасник підтверджує 100% передоплатою організаційного внеску на підставі цього рахунку.