Юнікід
Ми на зв'язку

Медичні КНП – Облік та Звітність 2020

12.01.2021
Лектор:
Людмила Шахно - Практикуючий бухгалтер. Директор Академії Професійного Бухгалтера, лектор тематичних тренінгів для бухгалтерів, практикуючий бухгалтер

870.00 грн.

 • Особливості обліку неприбуткових організацій – медичних КНП: очевидне і неймовірне.
 • Джерела та форми надходжень та їх відображення в бухгалтерському обліку медичних КНП
 • Типові помилки на старті. Аналіз помилок при перенесенні залишків внаслідок реорганізації КНП.
 • Основні принципи обліку підприємств та ключовий стандарт ПСБО 15 «Дохід».
 • Суть цільового фінансування. Облік цільових надходжень в різних формах.
 • Основні помилки в поточному обліку щодо визнання доходів та витрат. С

Базові проведення в обліку основних операцій щодо:

 • Основних засобів: надходження, амортизація, ремонт, дооцінка та вибуття.
 • Придбання та безоплатного отримання основних засоби: відмінності в обліку.
 • Дооцінки необоротних активів в обліку та звітності. Коли проводимо переоцінку. Амортизація дооцінки – специфіка проведень.
 • Вибуття необоротних активів: ліквідація і передача.
 • Запасів: надходження, передача, використання. Придбані та безоплатно отримані: залишки та поточні витрати, типові кореспонденції та варіанти обліку.
 • Передачі медикаментів між КНП згідно розподілу: варіанти обліку та підстави для звільнення від ПДВ.
 • Особливі статті фінансової звітності – чи можуть вони бути у КНП: фінансові інвестиції, забезпечення та довгострокові зобов’язання.
 • Забезпечення відпусток – нарахувати не можна так залишити. Де ставити кому?
 • Що таке фінансовий результат, сукупний дохід та нерозподілені прибутки (непокриті збитки). Як ці величини пов’язані у звіті 1- НС.
 • Базові основи щодо заповнення звіту 1-НС. В яких таблицях і як відображаємо обсяг надходжень, видатків та залишки цільового фінансування. Таблиці 4 та 5.1. – доходи та витрати як відображення форми 2 фінансової звітності.
 • Відображення руху запасів в звіті в НСЗУ. Які таблиці підлягають заповненню та перевірці. 
 • Як перевірити себе в звіті по НСЗУ щодо правильного заповнення даних по джерелах надходження та руху основних засобів. Таблиця 3, Таблиця 10,11,12. Дооцінка необоротних активів – правила відображення.
 • Дані обліку, фінансової звітності, виконання фінплану як джерело для заповнення Звіту в НСЗУ. 
 • Бухгалтерські проведення господарських операцій та узагальнююча оборотно-сальдова відомість на простих прикладах та відображення цих даних у звіті.
 • Оновлений персональний річний Звіт 1-НС НСЗУ та зміни в інтегрованій оцінці. Що змінилося?
 
До відеозапису вебінару додається презентація та конспект від лектора.

Замовити

Медичні КНП – Облік та Звітність 2020

Вас також може зацікавити