Юнікід
Ми на зв'язку

Відеокурс Особливий бухоблік для медичних КНП

11.01.2022
Лектор:
Людмила Шахно - Практикуючий бухгалтер. Директор Академії Професійного Бухгалтера, лектор тематичних тренінгів для бухгалтерів, практикуючий бухгалтер

6,348.00 грн.

 Відеокурс буде корисним для головних бухгалтерів та їх помічників медичних КНП.

Базується виключно на досконалому вивченню тих Національних стандартів бухгалтерського обліку, що найчастіше будуть застосовуватись в КНП та з врахуванням в обліку особливого статусу таких підприємств.
Покликаний допомогти бухгалтерам, що перейшли з бюджетного обліку, швидко та безпомилково зрозуміти певні особливості обліку КНП.
Даний відеокурс допоможе набути вам впевненості щодо правильного складання фінансової звітності та звіту в НСЗУ.

Після завершення відеокурсу - учасник отримує 1 годину консультації з лектором (відеозв'язок або телефоном) для отримання відповідей на запитання з курсу.

Зміст практикуму 
«ОСОБЛИВИЙ БУХОБЛІК ДЛЯ МЕДИЧНИХ КНП»

1. Бухгалтерська «особиста» нормативка:

 • Облікова політика, Положення про документообіг, положення про оприбуткування готівки, Розрахунок ліміту каси.
2. Обов’язкові реквізити первинних документів та особливості застосування певних норм Положення 88. Бухгалтерська довідка – універсальний документ для різних операцій.

3. Неприбутковість – основні акценти та питання щодо збереження статусу.

4. Класифікація суб’єктів господарювання.

 • Основні принципи ведення бухгалтерського обліку.
 • Особливості складання фінансової звітності згідно НСБО 1, П(С)БО 25.
 • Обов’язок складання звітності за МСФО.


5. Як правильно виправити помилки у фінансовій звітності П(С)БО 6 «Виправлення помилок». Поняття суттєвості.

6. Застосування П(С)БО 7 «Основні засоби»:

 • особливості обліку придбання та безкоштовного надходження основних засобів,
 • встановлення вартісного розмежування для ОЗ та МНА,
 • нарахування амортизації та встановлення строку корисного використання.
 • Ремонти поточний та капітальний, переоцінка, ліквідація та продаж.

7. Облік нематеріальних активів згідно ПСБО 8 «Нематеріальні активи».

8. Запаси: придбання, передача, використання, продаж, переоцінка – всі нюанси застосування ПСБО 9 «Запаси».

9. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

 • Нюанси обліку дебіторської заборгованості: сумнівна та безнадійна заборгованість, списання з балансу та її подальше відновлення.

10. П(С)БО-11 «Зобов’язання» - особливості обліку зобов’язань у залежності від їх виду та специфіки. 

 • Списання кредиторки при спливу строку позовної давності, наслідки.
 • Як перервати строк позовної давності. Створення забезпечення відпусток.

11. Орендуєте чи здаєте в оренду?

 • Бухгалтерський облік за П(С)БО 14 «Оренда».
 • Облік у орендаря та орендодавця.
 • Витрати на комунальні послуги.

12. Нарахування та відображення в обліку доходів згідно П(С)БО-15 «Дохід».

 • Класифікація доходів для КНП.
 • Особливості визнання доходів від цільового фінансування.
 • Доходи від безоплатно отриманих активів.

13. П(С)БО 16 «Витрати»- класифікація витрат та варіанти застосування рахунків обліку витрат.

 • Особливості відображення витрат від використання цільового фінансування.

14. Фінансові результати та нерозподілені прибутки (збитки) - операції, що відображаються через кореспонденцію з рахунком «79» та «44».

 • Вплив таких проведень на фінансову звітність.
 • Логіка та ув’язка обліку для спрощення складання Звіту в НСЗУ.

 

ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ: 

 • 6 відео уроків
 • Роздатковий матеріал в електронному вигляді
 • 1 годину консультації із лектором після завершення курсу
 • Доступ до відеозаписів протягом 30 днів із можливістю продовження

Замовити

Відеокурс Особливий бухоблік для медичних КНП

Вас також може зацікавити