Юнікід
Ми на зв'язку

Річна звітність медичного КНП: фінансова, неприбуткова, з ПДВ, за пільгами

20.01.2020
Лектор:
Тимур Алієв- консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, експерт з трудового права та оплаті праці, фахівець з управлінського обліку та бюджетування, автор понад тисячі публікацій в спеціалізованій періодиці, а також численних запитів в офіційні органи, кадровий аудитор

890.00 грн.

Фінзвітність КПН: розмір має значення.

 • КНП = Непідприємницькі товариства?
 • Фінзвітність КПН: повна або скорочена?
 • Періоди та терміни фінансового звітування.
 • Проміжна та річна фінзвітність: яким органам подається.
 • Фінзвітність податківцям: лише річна!
 • За одним комплектом, або Єдиний формат фінзвітності для всіх органів, яким вона подається.
 • Спрощений фінзвіт: облікові послаблення.
 • Баланс КНП: активи, зобов’язання та власний капітал КНП.
 • Нематеріальні активи: ліцензія на медпрактику тощо.
 • Незавершені капітальні інвестиції: придбали, але не ввели.
 • Основні засоби: ризикові об’єкти КНП.
 • Безоплатне отримання основних засобів: не забуваємо про додатковий капітал.
 • Безоплатне користування основними засобами: не забуваємо про позабалансовий облік.
 • Облік реалізації основних засобів: не забуваємо про первісне джерело об’єкта.
 • Якщо об’єкт необоротних активів повністю замортизований: або списуємо, або дооцінюємо.
 • Об’єкта необоротних активів немає в обліку: виправляємо помилку після проведення інвентаризації.
 • Запаси: медичні особливості КНП. Облік централізованих постачань запасів.
 • Дебіторська заборгованість КНП: довгострокова та поточна.
 • Статутний капітал КНП: відмінність від КЗ, як обліковувати різниці між внесеним капіталом бюджетної установи та статутним капіталом підприємства.
 • Зобов’язання КНП: довгострокові та поточні.
 • Цільове фінансування: на придбання необоротних активів та МБП; бюджетні надходження; благодійна допомога.
 • Забезпечення нас ступних витрат і платежів, або Коли КНП створювати резерв відпусток.
 • Витрати та доходи майбутніх періодів: не прячемо там прибутки (збитки)!
 • Звіт про фінансові результати: доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності КНП.
 • Чистий дохід від реалізації послуг — основний дохід КНП. Коли у КНП може виникнути чистий дохід від реалізації продукції та товарів.
 • Інші операційні доходи: ЦФ операційної діяльності, здавання в оренду, відшкодування орендарем експлуатаційних витрат, реалізація майна, відсотки за поточними рахунками, відшкодування завданих збитків, тощо.
 • Інші доходи: відсотки за депозитними рахунками, ТЦМ від ліквідації ОЗ тощо.
 • Собівартість реалізованих послуг: як не завищити! Формування собівартості медичних послуг: підстава для ціноутворення та обґрунтування бюджетного фінансування.
 • Інші операційні витрати: витрати на медичній субвенції, бюджетній програмі, собівартість реалізованих активів тощо.
 • Інші витрати: залишкова вартість списаних і безоплатно переданих ОЗ тощо.
 • Бухобліковий прибуток (збиток) КНП: чи такий страшний чорт?
 • По нулях, або Чи може КНП позбутися прибутку (збитку) в бух обліку?
 • Звіт про виконання фінплану: використовуємо дані бухобліку!

Неприбутковий звіт: гостра грань втрати неприбутковості.

 • В які терміни подавати Неприбутковий звіт.
 • Філії (підрозділи) КПН: чи звітують вони окремо.
 • Принцип складання неприбуткового звіту КНП: відмінність від Неприбуткового звіту КЗ.
 • Заповнення заголовної частини Звіту: увага на ознаку неприбутковості!
 • Якщо не повідомили про зміни до установчих документів.
 • Заповнення основної частини Звіту: неоднозначність заповнення деяких рядків, які рядки пригортають увагу ГНС.
 • Заповнення додатків до Звіту: увага на гуманітарну допомогу!
 • Наслідки порушення неприбуткових умов: КНП саме «розкрило» соє порушення, порушення неприбуткових умов виявили фіскали.
 • Перехід на єдиний податок: чи можливий він для КНП.
 • Повернення до лав неприбутківця.
 • Відповідальність щодо Неприбуткового звіту.

ПДВ-звітність: від реєстрації до декларації.

 • КНП — платник ПДВ: добровільна та обов’язкова реєстрація.
 • 12 місяців, або Як рахується період для обов’язкової реєстрації.
 • Постачання товарів/послуг: що у КНП відноситься до таких операцій.
 • 1 мільйон, або Що входить до об’єкту оподаткування. Увага на операції, які звільнені від оподаткування! Як впливають безоплатні передачі на мільйонний критерій.
 • Відповідальність за нереєстрацію платником ПДВ: реальна практика штрафних санкцій.
 • Податкові зобов’язання: складання та реєстрація податкових накладних. Штрафи за нереєстрацію податкових накладних.
 • Податковий кредит: автоматична операція КНП. Компенсувальні податкові зобов’язання та відповідальність за їх не нарахування.
 • Бухоблік ПДВ: проблемні підстави для формування ПДВ-звітності.
 • ПДВ-звітність: звітний період, правила складання та обов’язкові реквізити.
 • Декларація з ПДВ: структура, виправлення помилок, розрахунки з бюджетом.

Звіт про пільги: коли подавати КНП.

 • В які терміни подавати Звіт про пільги.
 • Заповнення звіту: орієнтація на Довідник податкових пільг.
 • Пільги з окремих податків (ПДВ, земельний податок): механізм обчислення.
 • Помилки в Звіті: чи можливо виправити?
 • Відповідальність щодо Звіту про пільги.

Замовити

Річна звітність медичного КНП: фінансова, неприбуткова, з ПДВ, за пільгами

Вас також може зацікавити