Юнікід
Ми на зв'язку

Облік та оподаткування операцій з основними засобами

23.06.2023
Лектор:
Людмила Шахно - Практикуючий бухгалтер. Директор Академії Професійного Бухгалтера, лектор тематичних тренінгів для бухгалтерів, практикуючий бухгалтер

1,100.00 грн.

Основні засоби та малоцінні необоротні активи – поняття та критерії згідно НПСБО 7 та ПКУ.

Принципи та процедури обліку в обліковій політиці підприємства стосовно основних засобів.

Формування первісної вартості при придбанні та безкоштовному отриманні основних засобів. Облік основних засобів за кошти цільового фінансування:

 • Визначаємо первісну та ліквідаційну вартості. Чи є обов’язок встановлювати ліквідаційну вартість. Що робити, якщо у діючих основних засобів ліквідаційна вартість дорівнює нулю.
 • Визначаємо групу, рахунок обліку основного засобу.
 • Строк корисного використання. Мінімальні строки встановлені в ПКУ. Якщо основний засіб ще працює а строк вже закінчився- як продовжити?
 • Методи амортизації для основних засобів та малоцінних необоротних активів.
 • Змінні та постійні величини в обліку основних засобів.

Ремонт основних засобів: принципи документального оформлення.
 • Модернізація, модифікація та інші капітальні покращення. Облік та  подальша амортизація.
 • Поточний ремонт – основні принципи та підходи. Облік поточного ремонту.

Переоцінка основних засобів – основні підходи та правила. Зміни в НПСБО 7.
 • Дооцінка чи уцінка. Право чи обов’язок.

 

Операції вибуття основних засобів та відображення результатів в обліку в залежності від наявності чи відсутності залишкової вартості:

 • Безкоштовна передача за рішенням власника на користь державних та комунальних установ та організацій.
 • Вилучення автомобілів у військовий час.
 • Ліквідація (списання) за рішенням комісії без оприбуткування запасних частин чи з ними
 • Продаж основних засобів.
 • Внесення основних засобів у статутний капітал.
 • Передача в оренду основних засобів
 • Податкові зобов’язання при операціях з вибуття основних засобів.

 

До відеозапису вебінару додається презентація та конспект від лектора.

Замовити

Облік та оподаткування операцій з основними засобами

Вас також може зацікавити