Юнікід
Ми на зв'язку

Особливості обліку окремих операцій в медичних КНП. Звіт 1-НС та фінансова звітність 2023

Лектор:
Людмила Шахно - директор Академії Професійного Бухгалтера, лектор тематичних тренінгів для бухгалтерів, практикуючий бухгалтер.

990.00 грн.

Основні засоби від надходження до вибуття
 • Облік надходження основних засобів при безоплатному отриманні: передача від благодійників, з бюджету, від іншого КНП, в результаті приєднання.
 • Облік придбання основних засобів в залежності від джерел фінансування.
 • Облік основних засобів внесених у статутний капітал.
 • Ремонти основних засобів: капітальний та поточний. Документальне оформлення та облік. Зміна первісної вартості та вартості що амортизується після проведення модернізації. Заміна частини основного засобу.
 • Добудова діючих приміщень. Реконструкція. Формування первісної вартості чи віднесення витрат, пов’язаних з дозвільними документами до витрат періоду.
 • Вибуття основних засобів – ліквідація, продаж, передача. Первинні документи та бухгалтерські проведення.
 
ПДВ в операціях з основними засобами. Право на податковий кредит та виникнення податкових зобов’язань.
 • ПДВ в медичних КНП: бухоблік ПДВ та правила визнання зобов’язань та права на податковий кредит.
 • ПДВ для Неприбуткових організацій.
 • Компенсуючі податкові зобов’язання: дата визнання, реєстрація ПН, застосування частки розподілу. Основні моменти та особливості.
 • Дата реєстрації податкових накладних по різних видах зобов’язань. Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних.
 • Що відображаємо на рахунку 641 «ПДВ», 643 «Податкові зобов’язання», 644 «Податковий кредит» та Рахунок 315 «Інші рахунки в банку». З чим звіряємо сальдо по цим рахункам на кінець звітного періоду.
 • Формула в СЕА ПДВ- як це працює. Які дані і яким чином отримувати інформацію по ліміту, залишку коштів по ПДВ рахунку з ЕКПП.
 • «Запізнілі», «розблоковані», «неправильні» податкові накладні. Правила відображення таких накладних (зобов’язань та кредиту) в бухобліку та в податкових деклараціях.
 • Наслідки подання декларації з ПДВ швидше ніж реєстрація ПН. Процедура подання Уточненого розрахунку по ПДВ.
 • Вирішення питання по нарахуванню компенсуючих податкових зобов’язань: до первісної вартості основних засобів чи запасів, до витрат періоду. Особливості облікової політики в цьому питанні.
 
 
Забезпечення на виплату відпусток та резерв сумнівних боргів: ще раз про основні правила, обов’язок нарахування та облік. Рекомендації та наслідки незастосування норм НПСБО.
 
Валюта в КНП. Основні правила визначення курсових різниць.
 
Дата первинного документу та період відображення в обліку. Формування і визнання доходів та витрат. Основні принципи бухобліку та правила Положення 88.
 
Особливі стосунки: коли в обліку може виникати та відображатись заборгованість бюджету (заборгованість по цільовому фінансуванню) перед КНП. Яким чином і де це відображається у Звіті 1-НС.
 
Основні акценти при складання Звіту 1-НС. Особливості Звіту 1-НС КНП що об’єднуються.

Замовити

Особливості обліку окремих операцій в медичних КНП. Звіт 1-НС та фінансова звітність 2023

Вас також може зацікавити