• uk
 • Курс "Бухгалтерія з нуля"

  Розпочато набір на Спеціалізований практичний курс "Бухгалтерія з нуля" 

   

  Загальний обсяг : 64 академ. год.

  Дати проведення навчання: Теоретичний курс (лекції та практичні заняття):
  11.03, 13.03, 15.03, 20.03, 25.03, 29.03, 03.04, 08.04.

  Лабораторні заняття — 18.03, 22.03, 27.03, 01.04, 04.04, 10.04, 12.04, 15.04.

  Час проведення: 18.00-21.00

  Вартість: 3500 грн 
  Місце проведення: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3
  Національний університет "Львівська політехніка" , 4 навч. корпус.
  Роздатковий матеріал: навчальний посібник, лекційний матеріал, зразки первинної документації підприємства, зразки фінансової, податкової та соціальної звітності, витяги з нормативно-правових актів і т.д.

  Лектор: Воськало Володимир Іванович
  Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету „Львівська політехніка”. Педагогічний стаж – 20 років.
  Співавтор 15 навчальних посібників, 6 з яких рекомендовані МОН. Серед них: „Бухгалтерський облік в Україні”, „Бухгалтерський облік”, „Контроль і ревізія”, „Аудит”, „Облік, аналіз і аудит”, „Бухгалтерський облік та оподаткування”, „Бюджетні установи: бухгалтерський облік, звітність, оподаткування” та ін.

  .

  ПРОГРАМА
  надання інформаційно-консультаційних послуг із особливостей організації й методики ведення бухгалтерського обліку та звітності в Україні
  Загальний обсяг: 64 академ. год.

   

  з/п

  Найменування тем консультаційних занять

  Кількість годин

    Лекційні заняття  
  1 Сутність бухгалтерського обліку, його концептуальні основи та завдання. Предмет, метод і методичні прийоми бухгалтерського обліку 2
  2

  Балансове узагальнення. Поняття про бухгалтерський баланс, його побудова.

  2
  3

  Документування та інвентаризація господарських операцій і майна підприємства. Суть та призначення облікової реєстрації. Форми бухгалтерського обліку

  2
  4

  Облік господарських процесів:
  • Облік грошових коштів,
  • Облік основних засобів;
  • Облік запасів;
  • Облік власного капіталу;
  • Облік розрахунків із постачальниками та покупцями;
  • Облік розрахунків із працівниками із оплати праці;
  • Облік розрахунків із бюджетом за податками;
  • Облік доходів, витрат та фінансових результатів.

  6
  5 Організація бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності підприємств 2
  6

  Формування та подання податкової та соціальної звітності

   
    Разом лекційних занять 16
    Практичні заняття  
  1

  Групування господарських засобів підприємства за їх складом і джерелами формування

  2
  2 Складання балансу підприємства. Оцінювання впливу господарських операцій на зміни в бухгалтерському балансі 2
  3 Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку 4
  4 Заповнення типових форм первинних облікових документів на прикладі умовного підприємства 4
  5 Складання бухгалтерської звітності 4
   

  Разом практичних занять

  16
    Лабораторні заняття  
  1

  Ознайомлення та налаштування списку констант. План рахунків і довідники: ознайомлення та налаштування

  2
  2 Способи введення господарських операцій у бухгалтерських програмних продуктах. Введення початкових залишків 4
  3

  Облік основних господарських операцій з використанням програмних продуктів

  2
  2

  Облік господарських процесів:
  • Облік грошових коштів,
  • Облік основних засобів;
  • Облік запасів;
  • Облік власного капіталу;
  • Облік розрахунків із постачальниками та покупцями;
  • Облік розрахунків із працівниками із оплати праці;
  • Облік розрахунків із бюджетом за податками;
  • Облік доходів, витрат та фінансових результатів.

  16
  5

  Стандартні звіти в бухгалтерських програмних продуктах і їхнє використання

  4
  6

  Складання регламентованої (фінансової, податкової тощо) звітності в бухгалтерських програмних продуктах та їхнє подання користувачам електронним способом

  4
    Разом лабораторних робіт 32
    Разом аудиторних занять 64
    Разом академ. год. 64

  З питань участі звертайтесь до нас!
  Компанія "Uniqid"

  Контактна особа: Павлова Юлія
  (068) 773-23-32
  (095) 108-17-28 
  info@uniqid.com.ua

  Контакти

  ____

  Приєднуйтесь

  (068) 773 23 32

  Copyright 2016-2019 - Uniqid