83984593_3303405893009407_9019170204768272384_o.jpg

"Аналіз проблем в обліку при складанні звітності 1-НС за 2020!"


Вебінар побудований на основі реальних запитань бухгалтерів, у яких виникали проблеми при складанні звіту
Ціль вебінару – налагодження безпомилкового обліку на 2021 рік!
 

Регламент

10.00-11.30 – Людмила Шахно, директор Академії Професійного Бухгалтера, лектор тематичних тренінгів для бухгалтерів, практикуючий бухгалтер

11.30-11.45 – перерва

11.45 –13.15 - Ірина Романова, експерт НСЗУ 

Основні проблеми – «чому оборотка не йде з звітом в НСЗУ»:

 • аналіз помилок поточного року щодо відображення доходів та витрат по операціях в КНП;
 • задвоєння витрат у таблиці 5.1 – чи існує рахунок «цільові витрати?» ;
 • «чому не йде 48 рахунок» і що він відображає;
 • в чому різниця між «безоплатно отриманими ОЗ» та «ОЗ по цільовому фінансуванню»;
 • «для чого нам 69 рахунок?»
 • «де в пасиві відображено основні засоби, що придбані за власні кошти чи кошти від НСЗУ;
Типові помилки на старті та їх наслідки і способи виправлення:
 • Статутний капітал та перенесення залишків  
Особливі статті фінансової звітності – «хто в рукавичці живе»:
 • фінансові інвестиції,
 • витрати майбутніх періодів,
 • інші оборотні активи,
 • забезпечення та довгострокові зобов’язання,
 • інші поточні зобов’язання.
Базові основи щодо заповнення звіту 1-НС.
Дані обліку,  фінансової звітності, виконання фінплану  як джерело для заповнення Звіту в НСЗУ.
Оновлений персональний річний Звіт 1-НС НСЗУ та зміни в інтегрованій оцінці.
Що змінилося?
5_LS3A5527.jpg

"ПДВ-річний перерахунок: теорія і практика"


 • «Компенсуючі податкові накладні»: дві норми -різні наслідки.
 • Правила виписки податкових накладних «на себе».
 • Коли починаємо рахувати пропорцію по статті 199.
 • Які операції беруть участь у визначенні пропорції та до якого податкового кредиту її застосовуємо.
 • Наслідки не проведення пропорційних ПДВ-зобов’язань
 • Правила річного перерахунку ПДВ та проведення коригувань
 • Відображення проведеного перерахунку в розрахунках коригування та декларації з ПДВ за грудень.
4_LS3A5527.jpg

"Медичні КНП – Облік та Звітність 2020!"


 • Особливості обліку неприбуткових організацій – медичних КНП: очевидне і неймовірне.
 • Джерела та форми надходжень та їх відображення в бухгалтерському обліку медичних КНП
 • Типові помилки на старті. Аналіз помилок при перенесенні залишків внаслідок реорганізації КНП.
 • Основні принципи обліку підприємств та ключовий стандарт ПСБО 15 «Дохід».
 • Суть цільового фінансування. Облік цільових надходжень в різних формах.
 • Основні помилки в поточному обліку щодо визнання доходів та витрат. С

Базові проведення в обліку основних операцій щодо:

 • Основних засобів: надходження, амортизація, ремонт, дооцінка та вибуття.
 • Придбання та безоплатного отримання основних засоби: відмінності в обліку.
 • Дооцінки необоротних активів в обліку та звітності. Коли проводимо переоцінку. Амортизація дооцінки – специфіка проведень.
 • Вибуття необоротних активів: ліквідація і передача.
 • Запасів: надходження, передача, використання. Придбані та безоплатно отримані: залишки та поточні витрати, типові кореспонденції та варіанти обліку.
 • Передачі медикаментів між КНП згідно розподілу: варіанти обліку та підстави для звільнення від ПДВ.
 • Особливі статті фінансової звітності – чи можуть вони бути у КНП: фінансові інвестиції, забезпечення та довгострокові зобов’язання.
 • Забезпечення відпусток – нарахувати не можна так залишити. Де ставити кому?
 • Що таке фінансовий результат, сукупний дохід та нерозподілені прибутки (непокриті збитки). Як ці величини пов’язані у звіті 1- НС.
 • Базові основи щодо заповнення звіту 1-НС. В яких таблицях і як відображаємо обсяг надходжень, видатків та залишки цільового фінансування. Таблиці 4 та 5.1. – доходи та витрати як відображення форми 2 фінансової звітності.
 • Відображення руху запасів в звіті в НСЗУ. Які таблиці підлягають заповненню та перевірці. 
 • Як перевірити себе в звіті по НСЗУ щодо правильного заповнення даних по джерелах надходження та руху основних засобів. Таблиця 3, Таблиця 10,11,12. Дооцінка необоротних активів – правила відображення.
 • Дані обліку, фінансової звітності, виконання фінплану як джерело для заповнення Звіту в НСЗУ. 
 • Бухгалтерські проведення господарських операцій та узагальнююча оборотно-сальдова відомість на простих прикладах та відображення цих даних у звіті.
 • Оновлений персональний річний Звіт 1-НС НСЗУ та зміни в інтегрованій оцінці. Що змінилося?
3_LS3A5527.jpg

«Особливий бухоблік для медичних КНП"


 Відеозапис практикума буде корисним для головних бухгалтерів та їх помічників медичних КНП.

Базується виключно на досконалому вивченню тих Національних стандартів бухгалтерського обліку, що найчастіше будуть застосовуватись в КНП та з врахуванням в обліку особливого статусу таких підприємств.
Покликаний допомогти бухгалтерам, що перейшли з бюджетного обліку, швидко та безпомилково зрозуміти певні особливості обліку КНП.
Даний практикум допоможе набути вам впевненості щодо правильного складання фінансової звітності та звіту в НСЗУ.

 

Всього 6 занять, кожне з яких тривало 4 академічні години.

 • Обов’язково надається роздатковий матеріал.
 • По завершенню видаємо сертифікат Академії про проходження навчання.
 • Доступ до матеріалів курсу зберігається протягом одного місяця після завершення навчання.
 • Відповіді на індивідуальні запитання, що стосуються тематики навчання.

 

Зміст практикуму 
«ОСОБЛИВИЙ БУХОБЛІК ДЛЯ МЕДИЧНИХ КНП»

1. Бухгалтерська «особиста» нормативка:

 • Облікова політика, Положення про документообіг, положення про оприбуткування готівки, Розрахунок ліміту каси.
2. Обов’язкові реквізити первинних документів та особливості застосування певних норм Положення 88. Бухгалтерська довідка – універсальний документ для різних операцій.

3. Неприбутковість – основні акценти та питання щодо збереження статусу.

4. Класифікація суб’єктів господарювання.

 • Основні принципи ведення бухгалтерського обліку.
 • Особливості складання фінансової звітності згідно НСБО 1, П(С)БО 25.
 • Обов’язок складання звітності за МСФО.


5. Як правильно виправити помилки у фінансовій звітності П(С)БО 6 «Виправлення помилок». Поняття суттєвості.

6. Застосування П(С)БО 7 «Основні засоби»:

 • особливості обліку придбання та безкоштовного надходження основних засобів,
 • встановлення вартісного розмежування для ОЗ та МНА,
 • нарахування амортизації та встановлення строку корисного використання.
 • Ремонти поточний та капітальний, переоцінка, ліквідація та продаж.

7. Облік нематеріальних активів згідно ПСБО 8 «Нематеріальні активи».

8. Запаси: придбання, передача, використання, продаж, переоцінка – всі нюанси застосування ПСБО 9 «Запаси».

9. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

 • Нюанси обліку дебіторської заборгованості: сумнівна та безнадійна заборгованість, списання з балансу та її подальше відновлення.

10. П(С)БО-11 «Зобов’язання» - особливості обліку зобов’язань у залежності від їх виду та специфіки. 

 • Списання кредиторки при спливу строку позовної давності, наслідки.
 • Як перервати строк позовної давності. Створення забезпечення відпусток.

11. Орендуєте чи здаєте в оренду?

 • Бухгалтерський облік за П(С)БО 14 «Оренда».
 • Облік у орендаря та орендодавця.
 • Витрати на комунальні послуги.

12. Нарахування та відображення в обліку доходів згідно П(С)БО-15 «Дохід».

 • Класифікація доходів для КНП.
 • Особливості визнання доходів від цільового фінансування.
 • Доходи від безоплатно отриманих активів.

13. П(С)БО 16 «Витрати»- класифікація витрат та варіанти застосування рахунків обліку витрат.

 • Особливості відображення витрат від використання цільового фінансування.

14. Фінансові результати та нерозподілені прибутки (збитки) - операції, що відображаються через кореспонденцію з рахунком «79» та «44».

 • Вплив таких проведень на фінансову звітність.
 • Логіка та ув’язка обліку для спрощення складання Звіту в НСЗУ.
1_0-156.jpg

«Річна звітність - 2020. Податкові та бухгалтерські новини»


Попередній план заходу. Можливі зміни регламенту до початку семінару.
 

Особливості складання річної податкової звітності з податку на прибуток:

 • застосування податкових різниць по-новому;
 • податковий період;
 • сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих років;
 • випадки, коли Декларація з податку на прибуток подається неплатниками податку;
 • зміни – 2020 та нові податкових різниці.

Дебіторська заборгованість: від виникнення до погашення.

 • види дебіторської заборгованості;
 • поточна та довгострокова дебіторська заборгованість. Відображення довгострокової за теперішньою вартістю;
 • сумнівна заборгованість. Створення чи не створення резерву сумнівних боргів;
 • методи створення резерву сумнівних боргів, їх порівняння та вибір оптимального;
 • резерви в Декларації платника податку;
 • безнадійна дебіторська заборгованість. Правила списання в бухгалтерському обліку;
 • вимоги ПКУ щодо безнадійної заборгованості для платників податку на прибуток;
 • безнадійна дебіторська заборгованість і ПДВ.

Особливості дисконтування при достроковому погашенні заборгованості.

Нюанси вибору ставки дисконтування.

ПДВ: оновлення Порядку електронного адміністрування.

Зміни до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і вплив на облікову політику.

Загальний огляд змін – 2021:

 • щодо ТЦУ;
 • адміністрування;
 • податкові різниці по-новому;
 • конструктивні дивіденди та ін.

…та багато інших актуальних питань.

 

Чому необхідно відвідати наш семінар?

 • Найперше тому, що на наших семінарах не буває поганої погоди.
 • Буде багато цікавих тем. Всім бухгалтерам буде цікаво.
 • Розберемо всі нововведення в податковому та бухгалтерському обліку на дату проведення семінару.
 • Учасники семінару отримають відповіді на всі свої питання.
 • Не забувайте про можливість надіслати їх лекторам перед семінаром на електронку info@uniqid.com.ua
 • Всім гостям індивідуально будемо направляти на електронку від лекторів презентацію і конспект.
 • А в якості подарунку за те, що Ви такі активні ми розіграємо призи серед учасників.


В участь в семінарі входить:

 • Конспект семінару. Містить зразки необхідних документів. Відправлятиметься кожному учаснику після семінару.
 • Запис-вебінару.
 • Відповіді на питання (можете заздалегідь надіслати свої індивідуальні питання лектору).
7_LS3A2134.jpg

"Неприбуткові організації - 2020: облік, податки, розрахунки!"


Статус неприбутківців: отримати і зберегти!

 • Неприбуткові організації = Непідприємницькі товариства і КНП.
 • Доходи: дозволено все, що не заборонено.
 • Підприємницька діяльність підприємницьких товариств.
 • Витрати: увагу на деталі!
 • Штрафи неприбуткової організації як витрати (не) статутної діяльності.
 • Передача активів в разі припинення юрособи: «кооперативні» проблеми.
 • Якщо не повідомили про зміни в установчі документи.
 • Наслідки порушення неприбуткових умов: неприбутковець сам «розкрив» своє порушення, порушення неприбуткових умов виявили фіскали.
 • Перехід на єдиний податок: коли він можливий для неприбутківців.
 • Повернення до лав неприбуткової організації.

Бухоблік і фінансову звітність: «неприбуткові» особливості

 • «Непідприємницькі» фінзвітність: тільки мікро?
 • Формат складання фінзвіту КНП: орієнтація на критерії мікро-, малих, середніх і великих підприємств.
 • Періоди і терміни фінзвітності. Обов'язковий аудит фінзвітності - 2020.
 • Мікропідприємства: облікові послаблення.
 • Мікро- і малі підприємства: можливість вибору звичайного або спрощеного Плану рахунків.

Облік цільового фінансування:
- на придбання необоротних активів та МБП;
- цільові членські внески;
- благодійна допомога;
- гуманітарна допомога;
- спецфонди (резервний, ремонтний і ін.);
- транзитні кошти.

Облік нецільових надходжень:
- відсотки;
- нецільові членські внески;
- подарунки;
- доходи від реалізації.

 • Безоплатне отримання основних засобів: не забуваємо про додатковий капітал.
 • Безоплатне користування основними засобами: не забуваємо про збалансований облік.
 • Облік реалізації основних засобів: не забуваємо про первісні джерела об'єкта.
 • Якщо об'єкт необоротних активів повністю замортизовані: або списуємо, або дооцінюємо.
 • Об'єкта необоротних активів немає в обліку: виправляємо помилку після проведення інвентаризації.
 • Особливий бухоблік гуманітарної допомоги: вплив на витрати і доходи.
 • Бухоблікова прибуток (збиток) неприбутківців: чи такий страшний чорт?
 • По нулях, або Як неприбуткової організації позбутися прибутку (збитку) в бухобліку.

ПДВ в неприбуткових організаціях: реєстрація, оподатковувані поставки і пільги

 • ПДВ-реєстрація: коли вона обов'язкова для неприбутківців.
 • Оподатковувані поставки.

Типові операції і ПДВ:
- внески засновників та учасників неприбуткових організацій;
- отримання ОСББ і ЖБК комунальних платежів і їх перерахування постачальникам;
- пасивні доходи;
- благодійні гранти і пожертви.

ПДВшні пільги:
- благодійна допомога;
- гуманітарка і міжнародна технічна допомога;
- оборонна пільга;
- допомога науковим установам і організаціям;
- послуги релігійних організацій;
- поставка житла;
- путівки на санаторно-курортне лікування;
- медичні послуги КНП.

РРО та касові операції в неприбутковій організації
Неприбуткова організація приймає готівку (платіжні картки) - коли потрібен РРО / прро
- цільові внески;
- транзитні платежі;
- надання послуг (електро-, водопостачання, водовідведення, медогляди і т.д.);
- орендні платежі;
- продаж основних засобів;
- продаж квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів та інші операції з ст. 9 Закону про РРО.

 • Придбання та реєстрація РРО / прро.
 • РРО-перспективи - 2021: посилення відповідальності!
 • Касові операції неприбуткової організації: орієнтації на Положення № 148.
 • «Готівкові» штрафи. Як ДПС «стукає» в Держпраці, перевіряю касові операції.

Неприбуткова організація і допомогу фізособам (в грошовій і натуральній формі): ПДФО і військовий збір

 • Нецільова благодійна допомога.
 • Цільова благодійна допомога на лікування.
 • Цільова благодійна допомога на реабілітацію.
 • Цільова благодійна допомога на навчання.
 • Допомога на лікування та медичне обслуговування.
 • Допомога на поховання.
 • Допомога «особливого періоду».
 • Подарунки та путівки: проблема натурального коефіцієнта.
 • Нові ознаки доходів у формі № 1ДФ.

Неприбутковий звіт: гостра грань втрати неприбутковості

 • В які терміни подавати Неприбутковий звіт.
 • Філії (підрозділу) неприбуткової організації: звітують вони окремо.
 • Доходи і витрати неприбуткової організації: неоднозначність заповнення деяких рядків Неприбуткового звіту.
 • Гуманітарна допомога в неприбутковій звіті: особливий вплив на формування доходів та видатків.
 • Фінзвітності як доповнення до неприбуткових звіту: вплив на подання у разі відсутності діяльності.
 • Звіт про пільги: коли подавати неприбутковою.
 • Дохід нерезиденту і репатріація: як відзвітувати неприбутківців.
 • Відповідальність за неприбуткових звіту.

В участь в Online - семінарі входить:

 • Конспект, що містить зразки необхідних документів. Буде відправлятися кожному учаснику після Online - семінару.
 • Запис семінару.

 ВАЖЛИВО !!!

 • Є можливість отримати відповіді на Ваші питання.
 • Якщо Ви хочете отримати їх на вебінарі - відправляйте попередньо на зазначену електронну пошту, щоб лектор розрахував час і доступно Вам відповів.

 Ваші ПИТАННЯ до лектора надсилайте на електронну пошту:

info@uniqid.com.ua до 15 листопада включно.

3_LS3A5452.jpg

"Бухоблік ПДВ окремих операцій для медичних КНП"


Увага! Час проведення:
11:45 - 12:00 - Доступ в кабінет вебінару
12:00 - 13:30 - Перша частина лекції
13.45 - 15:15 - Друга частина лекції та відповіді на питання.

 

 • Бухгалтерський облік ПДВ: основні акценти щодо відображення ПДВ в обліку.
 • Нарахування податкових зобов’язань «на себе» по вхідному податковому кредиту згідно статті 198.5 ПКУ чи пропорційний розподіл вхідного ПДВ кредиту при здійснення різних видів операцій згідно статті 199 ПК.
 • ПДВ при наданні медичних послуг КНП.
 • Звільнені та не звільнені послуги – обчислюємо ПДВ та реєструємо податкові накладні.
 • ПДВ і основні засоби: купуємо, безкоштовно отримуємо, продаємо, безоплатно передаємо та ліквідовуємо.
 • Право чи обов’язок на податковий кредит.
 • Коли виникає ПДВ- зобов’язання та як виписати податкову накладну.
 • ПДВ і запаси: купуємо, безкоштовно отримуємо, продаємо, безоплатно передаємо та списуємо у зв’язку із використанням.
 • Право чи обов’язок на податковий кредит.
 • Коли виникає ПДВ- зобов’язання та як виписати податкову накладну.
 • Оренда та комунальні платежі: право на податковий кредит та визначення податкових зобов’язань.

 

В участь в Online - семінарі входить:

 • Конспект, що містить зразки необхідних документів. Буде відправлятися кожному учаснику після Online - семінару.
 • Запис семінару.
 • Блок питання-відповіді.

 ВАЖЛИВО !!!

 • Є можливість отримати відповіді на Ваші питання.
 • Якщо Ви хочете отримати їх на вебінарі - відправляйте попередньо на зазначену електронну пошту, щоб лектор розрахував час і доступно Вам відповів.

 Ваші ПИТАННЯ до лектора надсилайте на електронну пошту:

info@uniqid.com.ua до 29 листопада включно.

5_LS3A2134.jpg

"Бухгалтерія медичного КНП: облікова політика, організація бухобліку, бухоблік ПДВ, облік доходів і витрат"


Облікова політика КНП: обираємо методи та процедури
Що таке облікова політика: обираємо з кількох варіантів.
Що включають до облікової політики: не переписуємо всі ПБО.
Елементи облікової політики:
 • методи амортизації ОЗ, ІНМА, НА;
 • вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА;
 • підходи до переоцінки необоротних активів;
 • підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних активів до складу нерозподіленого прибутку;
 • визначення одиниці аналітичного обліку запасів;
 • порядок обліку і розподілу ТЗВ, ведення окремого субрахунку їх обліку;
 • методи оцінки вибуття запасів;
 • періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів;
 • метод обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби — спосіб розрахунку коефіцієнта сумнівності);
 • перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;
 • порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг;
 • перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу;
 • перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості послуг;
 • кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про госпоперації, події та статті фінзвітності;
 • порядок визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті на дату здійснення госпоперації;
 • спосіб складання Звіту про рух грошових коштів;
 • періодичність складання проміжної фінзвітності;
 • відображення у Звіті про управління нефінансової інформації.
 • Наказ про облікову політику: фіксуємо методи та процедури.

 Організація бухобліку КНП: закріплюємо у наказі

 • Форма організації бухобліку.
 • Форма бухобліку.
 • Перелік осіб, які мають право підписувати бухдокументи.
 • Правила документообігу та технологія обробки облікової інформації.
 • Використання системи рахунків бухобліку.
 • Введення додаткових субрахунків (рахунків другого, третього порядку).
 • Система та форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю госпоперацій.

 Бухоблік ПДВ: практичні проблеми КНП

 • Реальність і віртуальність: розрізняємо субрахунки (641 і 643,644).
 • Придбання ТМЦ (залежність від першої події) + ПЗ за п.198.5 ПКУ.
 • Технічні ПЗ за ст.199 ПКУ: недоцільність використання КНП, або КНП як «чистий» платник ПДВ.
 • Надання оподатковуваних послуг: залежність від першої події.
 • Співпраця з бюджетниками: орієнтація на касовий метод.
 • Електронний рахунок: облік поповнення та списання.

 Облік доходів і витрат КНП: формуємо фінрезультат

 • Доходи та витрати від надання медичних послуг (за програмою медичних гарантій і платних): залежність від джерела фінансування (НЗСУ або пацієнт).
 • Адміністративні витрати та витрати на збут: незалежність від джерела фінансування.
 • Доходи та витрати іншої операційної діяльності: бюджетні фінансування, реалізація майна, орендні операції тощо.
 • Фінансові доходи: коли вони можливі у КНП.
 • Інші доходи та витрати: увага на інвестиційну діяльність.
 • Фінансовий результат: як часто його слід визнаачати. Чи впливає прибуток (збиток) на знаходження КНП у Реєстрі неприбуткових установ і організацій.
 • Доходи та витрати майбутніх періодів: що реально слід відображати у їхньому складі.

 В участь в Online - семінарі входить:

 • Конспект, що містить зразки необхідних документів. Буде відправлятися кожному учаснику після Online - семінару.
 • Запис семінару.

 ВАЖЛИВО !!!

 • Є можливість отримати відповіді на Ваші питання.
 • Якщо Ви хочете отримати їх на вебінарі - відправляйте попередньо на зазначену електронну пошту, щоб лектор розрахував час і доступно Вам відповів.

Ваші ПИТАННЯ до лектора надсилайте на електронну пошту: info@uniqid.com.ua  до 30 липня включно.

Увага! Час проведення:

 • 9:45 - 10:00 - Доступ в кабінет вебінару
 • 10:00 - 12:30 - Перша частина лекції
 • 13.00 - 15:00 - Друга частина лекції та відповіді на питання.
Запрошуємо учасників з усієї України прийняти участь в нашому Online - семінарі .
3_LS3A2134.jpg

"РРО та касові операції — 2020: «серпнева» революція!"


Увага! Час проведення:
9:45 - 10:00 - Доступ в кабінет вебінару
10:00 - 12:30 - Перша частина лекції
13.00 - 15:30 - Друга частина лекції та відповіді на питання.
 
Запрошуємо учасників з усієї України прийняти участь в нашому Online - семінарі на якому ми будемо розглядати тільки актуальні питання:
 

РРО-відповідальність: фінансова та адміністративна

 • РРО-порушення під час карантину: ніяких преференцій!
 • Фінансова РРО-відповідальність: не жартівливі розміри з 1 серпня та 1 січня.
 • Штрафи за старі та нові порушення.
 • Механізм застосування фінансових штрафів із РРО: що вважати першим порушенням.
 • Адміністративна відповідальність: розмір і строк давності порушення.

 

Облік товарних запасів — нова вимога Закону про РРО

 • На кого поширюється, а на кого — ні.
 • Особливості обліку у юросіб і ФОП.
 • Що суб’єкт господарювання зобов’язаний надати ДПС під час перевірки.

Нові РРО-чеки: увага на деталі!

Зміни у Положенні про форму та зміст розрахункових документів і Положенні № 148:

 • електронні розрахункові документи;
 • додаткові дані чеків РРО;
 • нові форми фіскальних касових чеків на товари (послуги), видачі коштів, за операціями приймання та переказу готівкових коштів через ПТКС.

Коди УТК ЗЕД у фіскальних чеках: на ВСІ підакцизні товари.

Класичні РРО та КОРО: зміни у реєстрації та застосуванні

 • Нові реєстраційні форми.
 • Фіскальний номер.
 • Електронні розрахункові та звітні документи, контрольні стрічки.
 • Акт у разі скасуванні помилково вибраної форми оплати.

Програмними РРО: як підготуватися до роботи з ними

Класичний або програмний РРО: знайдіть N відмінностей.

 Як відмовитися від класичного РРО та почати застосовувати програмний.

 Реєстрація, ведення реєстру та скасування реєстрації програмних РРО: які відомості має надати суб’єкт господарювання.

 Застосування програмних РРО:

 • розрахункові та звітні документи (паперова та/або електронна форма);
 • направлення електронних документів до фіскального сервера;
 • створення контрольної стрічки та її зберігання;
 • робоча зміна в Електронному кабінеті;
 • відмова у реєстрації документів фіскальним сервером;
 • один програмній РРО — одна зміна — один фіскальній звітний чек;
 • онлайн-обмін документів і присвоєння їм номерів;
 • відмова покупця від проведеної розрахункової операції або її помилкова сума.

 Застосування програмного РРО в режимі офлайн: алгоритм дій суб’єкта господарювання, визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам.

 Проблемні питання використання е-розрахункових документів: інтернет-торгівля, захист прав споживачів, документальне підтвердження за Законом про бухоблік і ПКУ тощо.

 Оприбуткування готівки у разі використання програмних РРО: нові вимоги Положення № 148.

 «Готівка на касі»: привабливий сервіс?

 Новий регламент Положення № 148 щодо видачі готівки держателям електронних платіжних засобів.

 РРО-зміни щодо видачі готівки на касі:

 • новий порядок використання РРО;
 • нові форми фіскальних чеків.

 РРО-кешбек

 • Покупець-«стукач», чи Як з 1 січня можна поскаржитися на продавця через Електронний кабінет.
 • Перевірка ДПС скарг покупця та «кешбек» йому.

 РРО для ФОП

 • РРО і ФОП — «сковані одним ланцюгом».
 • ФЛП на загальній системі та РРО.
 • РРО-мільйон: хто ще вписується…
 • Торгівля ТСПТ: чи завжди потрібний РРО?
 • Лікарські засоби та РРО-імунітет.
 • РРО для ФОП-спощенців: для кого обов’язково з 01.01.20121, для кого — з 01.04.2021.
 • ФОП і оприбуткування готівки у разі застосування РРО.

 Проблемні питання ведення касових операцій

 • Перевірка каси ДПС — підстава для накладення штрафів Держпраці.
 • Касир на підприємстві. «Він же Гоша, він же Гога…», або Якщо касира нема в шатному розписі.
 • Підписи на касових документах: як перекласти обов’язки.
 • Якщо касирів кілька: заповнення касової книги.
 • Ліміт каси: повна свобода дій! Якщо готівка перевищила ліміт: «гра» у відрядження.
 • Підзвітні суми: як орієнтуватися у готівкових виплатах.
 • «Касова» адміністративна відповідальність: за що вона можлива, строки давності порушень.

 В участь в Online - семінарі входить:

 • Конспект, що містить зразки необхідних документів. Буде відправлятися кожному учаснику після Online - семінару.
 • Запис семінару.

 

ВАЖЛИВО !!!

 • Є можливість отримати відповіді на Ваші питання.
 • Якщо Ви хочете отримати їх на вебінарі - відправляйте попередньо на зазначену електронну пошту, щоб лектор розрахував час і доступно Вам відповів.

 Ваші ПИТАННЯ до лектора надсилайте на електронну пошту:

info@uniqid.com.ua  до 23 липня включно.

 

Подавайте заявку на семінар, а ми зробимо все, щоб Ви відчували себе комфортно!
 
Ваш Uniqid!

4_LS3A2134.jpg

«Звіт в НСЗУ про доходи та витрати медичного КНП» 


«Звіт в НСЗУ про доходи та витрати медичного КНП» 
 
 Стосується абсолютно усіх медичних закладів країни. Одни перейшли, а інших ще очікує перехід від статусу бюджетної установи до статусу комунального некомерційного підприємства.

 В участь в Online - семінарі входить:

 • Конспект, що містить зразки необхідних документів. Буде відправлятися кожному учаснику після Online - семінару.
 • Запис семінару.

 ВАЖЛИВО !!!

 • Є можливість отримати відповіді на Ваші питання.
 • Якщо Ви хочете отримати їх на вебінарі - відправляйте попередньо на зазначену електронну пошту, щоб лектор розрахував час і доступно Вам відповів.

 Ваші ПИТАННЯ до лектора надсилайте на електронну пошту:

info@uniqid.com.ua  до 14 липня включно.

2_LS3A5452.jpg

«Декларація з податку на додану вартість для КНП - заповнюємо та звітуємо вірно»


 Запрошуємо учасників з усієї України прийняти участь в нашому Online - семінарі на якому дві години активної роботи ми будемо розглядати питання:
  
 • Основні (загальні) правила заповнення та подання Декларації з ПДВ.
 • Різновиди основних господарських операцій, що можуть здійснюватись КНП.
Особливості відображення певних операцій КНП в декларації з ПДВ в розділі Податкове зобов’язання:
 • Надання платних медичних послуг організаціям та населенню.
 • Отримання коштів від НСЗУ в рамках компенсації витрат на надання послуг населенню по деклараціях.
 • Отримання орендних платежів.
 • Отримання коштів (цільових чи нецільових) з бюджету.
 • «Компесаційні» зобов’язання «на себе».
 • Відображення вхідного податкового кредиту в декларації.
 • Заповнення інформації по незареєстрованих ПН на дату подання декларації.
 • Правила та особливості заповнення додатків Д1, Д5, Д6, Д7.

Увага! Час проведення:
9:45 - 10:00 - Доступ до кабінету вебінару
10:00 - 12:00 - Час проведення вебінару

В участь в Online - семінарі входить:
• Конспект, що містить зразки необхідних документів. Буде відправлятися кожному учаснику після Online - семінару.
• Запис семінару.

ВАЖЛИВО !!!
Є можливість отримати відповіді на Ваші питання.
Якщо Ви хочете отримати їх на вебінарі - відправляйте попередньо на зазначену електронну пошту, щоб лектор розрахував час і доступно Вам відповів.

Ваші ПИТАННЯ до лектора надсилайте на електронну пошту:
info@uniqid.com.ua до 8 липня включно.

2_LS3A2134.jpg

Бухгалтерія медичного КНП: облікова політика, організація бухобліку, бухоблік ПДВ, облік доходів і витрат


Облікова політика КНП: обираємо методи та процедури

Що таке облікова політика: обираємо з кількох варіантів.
Що включають до облікової політики: не переписуємо всі ПБО.
Елементи облікової політики:

 • методи амортизації ОЗ, ІНМА, НА;
 • вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА;
 • підходи до переоцінки необоротних активів;
 • підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних активів до складу нерозподіленого прибутку;
 • визначення одиниці аналітичного обліку запасів;
 • порядок обліку і розподілу ТЗВ, ведення окремого субрахунку їх обліку;
 • методи оцінки вибуття запасів;
 • періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів;
 • метод обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби — спосіб розрахунку коефіцієнта сумнівності);
 • перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;
 • порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг;
 • перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу;
 • перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості послуг;
 • кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про госпоперації, події та статті фінзвітності;
 • порядок визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті на дату здійснення госпоперації;
 • спосіб складання Звіту про рух грошових коштів;
 • періодичність складання проміжної фінзвітності;
 • відображення у Звіті про управління нефінансової інформації.
 • Наказ про облікову політику: фіксуємо методи та процедури.

 Організація бухобліку КНП: закріплюємо у наказі

 • Форма організації бухобліку.
 • Форма бухобліку.
 • Перелік осіб, які мають право підписувати бухдокументи.
 • Правила документообігу та технологія обробки облікової інформації.
 • Використання системи рахунків бухобліку.
 • Введення додаткових субрахунків (рахунків другого, третього порядку).
 • Система та форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю госпоперацій.

 Бухоблік ПДВ: практичні проблеми КНП

 • Реальність і віртуальність: розрізняємо субрахунки (641 і 643,644).
 • Придбання ТМЦ (залежність від першої події) + ПЗ за п.198.5 ПКУ.
 • Технічні ПЗ за ст.199 ПКУ: недоцільність використання КНП, або КНП як «чистий» платник ПДВ.
 • Надання оподатковуваних послуг: залежність від першої події.
 • Співпраця з бюджетниками: орієнтація на касовий метод.
 • Електронний рахунок: облік поповнення та списання.

 Облік доходів і витрат КНП: формуємо фінрезультат

 • Доходи та витрати від надання медичних послуг (за програмою медичних гарантій і платних): залежність від джерела фінансування (НЗСУ або пацієнт).
 • Адміністративні витрати та витрати на збут: незалежність від джерела фінансування.
 • Доходи та витрати іншої операційної діяльності: бюджетні фінансування, реалізація майна, орендні операції тощо.
 • Фінансові доходи: коли вони можливі у КНП.
 • Інші доходи та витрати: увага на інвестиційну діяльність.
 • Фінансовий результат: як часто його слід визнаачати. Чи впливає прибуток (збиток) на знаходження КНП у Реєстрі неприбуткових установ і організацій.
 • Доходи та витрати майбутніх періодів: що реально слід відображати у їхньому складі.

 В участь в Online - семінарі входить:

 • Конспект, що містить зразки необхідних документів. Буде відправлятися кожному учаснику після Online - семінару.
 • Запис семінару.

 ВАЖЛИВО !!!

 • Є можливість отримати відповіді на Ваші питання.
 • Якщо Ви хочете отримати їх на вебінарі - відправляйте попередньо на зазначену електронну пошту, щоб лектор розрахував час і доступно Вам відповів.

 Ваші ПИТАННЯ до лектора надсилайте на електронну пошту:

info@uniqid.com.ua  до 28 червня включно.

1_LS3A5452.jpg

ВІДЕО-ЗАПИС ПІВРІЧНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО СЕМІНАРА «КАРАНТИННІ ЗМІНИ»


Огляд нормативних документів що набрали чинності в першому півріччі та внесли зміни до ПКУ та ЗУ «Про ЄСВ» 

ПДВ – зміни:

 • Нові та уточнені норми.
 • База оподаткування для експорту товарів.
 • ПДВ пільги.
 • Податкові накладні: нові строки реєстрації зведених накладних і нові штрафи.

Податок на прибуток – нові критерії та різниці.

 • Мінімальна вартість для основних засобів – відколи застосовуємо і як змінюємо.
 • Новий розмір для «великих» - коли приміряємо?
 • Нові та старі податкові різниці.
 • Оподаткування нерезидентів: під особливим прицілом операції з нерезидентами.

Ділова ціль та економічне обґрунтування операцій –офіційне визначення

Спрощена система оподаткування: «нові» -«старі» ліміти.

Адміністрування податків та «високі відносини» з ДПС: що очікувати

 • Підвищені штрафні санкції.
 • Збільшені строки давності.
 • Зміни до плану перевірок.
 • ІПК в особистому кабінеті.

Куди ділось РРО – і чи на довго?

Зміни по ЄСВ:

 • Звільнення від сплати під час карантину
 • Звільнення від сплати «сплячих» ФОПів
 • Звільнення від сплати «працюючого» ФОПа

Інші веселі, позитивні та актуальні зміни на дату проведення семінару. 

 Переваги відео - запису:

 • актуальність (дата онлайн - семінару 24 червня 2020 року);
 • зручність перегляду - маєте доступ в любий зручний для вас час;
 • до відео - запису семінару ми пропонуємо повний конспект з нормативними документами і роз'ясненнями від лектора;
 • кращій лектор  Людмила Шахно - понад 20 років практики у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів. Тренер тематичних тренінгів та практикумів на бухгалтерську та податкову тематики. Міжнародний ертифікований професійний бухгалтер САР, СІРА. Судовий експерт (2014-2017рр).
 • вартість: всього за 250 грн і Ви будете відчувати себе впевнено в нововеденнях бухгалтерського, податкового законодавства.
1_LS3A2134.jpg

Відео - запис Online - семінару "КАДРИ і ОХОРОНА ПРАЦІ в умовах виходу з карантину. Нова редакція Порядку контролю за дотримання законодавства про працю."


 Персонал на карантині і вихід з нього: можливі варіанти для роботодавця.
 • Постанова № 392, або Постійно зрушується карантин. Що робити з закінченням терміну карантину в кадровій документації.
 • Робота вдома: контроль віддаленої роботи. Вихід після карантину в офіс. Якщо працівник залишається після карантину працювати вдома.
 • «Карантинний» відпустку: щорічний або без збереження зарплати. Виклик працівника з щорічної відпустки. Чи можна перервати відпустку за свій рахунок.
 • Зміна режиму роботи. Неповний робочий час. Повний робочий час після карантину. Гнучкий режим робочого часу.
 • Зупинка роботи: «карантинний» простий.
 • Відсутність працівника на робочому місці (самоізоляція та ін.): Дії кадровика.
 • Працівники 60+: обов'язкова самоізоляція.
 • Звільнення на карантині: ризик поновлення працівника.

 Охорона праці на карантині: залежність від робочого місця.

 • Новий вимоги до роботи в офісі.
 • «Антивірусне» забезпечення працівників: дезінфікуючі засоби, захисні маски та рукавиці, безконтактний термометр.
 • Робота на дому: що з охороною праці?
 • Нещасний випадок у умовах роботи на дому: проблема розслідування і оформлення.
 • Служби охорони праці на удаленке? Чи можливо таке.
 • Поточні питання охорони праці (забезпечення спецодягом і ЗІЗ, медогляди, атестація робочих місць, навчання з питань охорони праці та ін.) І карантин: практичні проблеми та можливі їх рішення.

«Трудовий» контроль після карантину: що буде перевіряти Держпраці і ДПС.

 • Стукацтво, або Звідки Держпраці черпає інформацію для своїх візитів.
 • Особливий статус Держпраці в Законі № 877: спеціальні норми і міжнародні Конвенції.
 • Нова редакція Порядку держконтролю за дотриманням законодавства про працю: залишилися тільки інспекційні відвідування, напрямок перед актом, штраф навіть після припису, попередження замість штрафу
 • Планові перевірки Держпраці - 2020: під прицілом охорона праці, зайнятість, особи з інвалідністю. Критерії планових перевірок.
 • Наслідки контролю: чи є можливість виправитися.
 • «Трудові» перевірки ДПС: де копають податківці.

Нова відповідальність за «трудові» порушення.

 • Фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю та зайнятість населення: прив'язка до мінімалки.
 • Зміни в ст.265 КЗпП: відповідальність тепер залежить від роботодавця.
 • Допуск працівника без трудового договору, перекваліфікація ЦПД в трудовий договір: кому штраф, а кому попередження.
 • Мінімальні гарантії в оплаті праці: що до них відноситься, новий розмір відповідальності за їх недотримання.
 • Порушення гарантій для «солдат» роботодавця: кому штраф, а кому попередження.
 • Недопуск до перевірки: у що він тепер обходиться.
 • Порушення інших вимог законодавства про працю: тепер штраф ЗА КОЖНЕ порушення! Новий штраф за повторне порушення!
 • За які порушення штраф буде однозначно, а за які його можна обійти шляхом приписи.
 • Заплатив половину і погасив штраф, або Як достроково можна зменшити суму штрафу.
 • Порядок накладення штрафів на роботодавців по КЗпП і Закону про зайнятість: підстави (акти) для накладення штрафів та строки розгляду справи.
 • Фінансовий штраф з охорони праці: чи можливо таке?
 • Штрафи за КпАП: під прицілом працю, особи з інвалідністю та охорона праці.
 • Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю та охорону праці.

Електронний реєстр листків непрацездатності: тепер без паперових лікарняних?

 • Постанова Кабміну від 03.03.2020 р № 159, або Особливості ведення електронного реєстру лікарняних.
 • Новий Порядок видачі, продовження та обліку листків непрацездатності.
 • Порядок № 328: ведення електронного реєстру лікарняних і отримання інформації з нього.
 • Формування заявки до Фонду соцстраху з електронного реєстру.
 • Електронний лікарняний без ІПН? Чи можливо таке?
 • Чи можна не скористатися лікарняним? Автоматична передача інформації до Фонду соцстраху.
 • А якщо лікарняний все-таки паперовий: як кадровику його прийняти.
 • Страховий стаж на сайті Пенсійного фонду: ув'язка зі стажем в заявці на оплату лікарняних та декретних.

 Переваги відео - запису:

 • актуальність (дата семінару 15 червня 2020 року);
 • зручність перегляду - маєте доступ в любий зручний для вас час;
 • до відео - запису семінару ми пропонуємо презентацію від лектора з нормативними документами і роз'ясненнями від лектора;
 • кращій лектор з кадрових питань - Тимур Алієв;
 • вартість - всього за 550 грн і Ви будете відчувати себе впевнено в нововеденнях кадрового законодавства.
1_LS3A5527.jpg

Відео - запис Online - семінару "Медичне" ПДВ для комунальних некомерційних підприємств" лектор Людмила Шахно


 Стосується абсолютно усіх медичних закладів країни. Одні перейшли, а інших ще очікує перехід від статусу бюджетної установи до статусу комунального некомерційного підприємства.
 
 Загальні поняття щодо порядку та строків реєстрації.
 • Наслідки несвоєчасної реєстрації.
 • Платник ПДВ посеред місяця – як діяти.
 • Платники після «реорганізації».

 Реєстрація платником ПДВ – право чи обовязок?

 • Види операцій, що можуть бути у КНП.
 • Визначаємось з типом операцій, щоб обчислити обсяг для реєстрації платником ПДВ.

 Податкове зобов’язання та база нарахування. Основні моменти щодо визначення мінімальної бази по типових операціях.

Нарахування податкових зобов’язань «на себе» по вхідному податковому кредиту згідно статті 198.5 ПКУ.

 • Причини нарахування та строки визнання податкових зобов’язань.
 • Відшкодування комунальних послуг та оренда.

Оподатковувані та неоподатковувані операції. Перелік послуг, звільнених від оподаткування ПДВ, що можуть надаватись КНП. 

Пропорційний розподіл вхідного ПДВ кредиту при здійснення різних видів операцій згідно статті 199 ПК.

 • Визначення коефіцієнту розподілу.
 • Процес його застосування: вперше, щомісяця та річний перерахунок.

Обов’язкові реквізити податкової накладної.

 • Право на податковий кредит при помилках у обов’язкових реквізитах.
 • Типи податкових накладних:«Звичайна», «Зведена», «Підсумкова».
 • Відмінності в порядку заповнення.

Податкова накладна та основні питання правильного заповнення.

 • Графи «ціна», «кількість», «одиниця виміру».
 • Дата виписки, строки та умови реєстрації.
 • Штрафи за несвоєчасну реєстрацію.

Причини блокування реєстрації податкових накладних.

 • Яка процедура для розблокування: покрокова процедура для розблокування та подальшої реєстрації вашої податкової накладної.
 • Строки подання документів та оскарження рішень ДФС

Розрахунки коригування до податкових накладних:

 • ЩО? ДЕ? КОЛИ?
 • Основні причини коригування згідно статі 192 ПКУ.
 • Строки виписки та реєстрації.

СЕА ПДВ.

 • Розуміти, впливати, користуватись.
 • Як подружитись: фомула, кошти на ПДВ-рахунку та бухоблік.
 • Облік коштів на ПДВ рахунку.
 • Як працює формула при різних ситуаціях.

Усі інструменти ЕККП для роботи із формулою та для отримання інформації по інших показниках.

Бухгалтерський облік ПДВ:

 • Знати і вміти. Відображення даних бухобліку в декларації по ПДВ.
 • Як себе перевірити?
 • Залишки та обороти по рахунках 6412,643 та 644 – коли виникають та що визначають.

Звітність з ПДВ.

 • Основні правила заповнення податкової декларації з податку на додану вартість.
 • Додаток Д1,Д5, Д7. Уточнення по деклараціях.

Переваги відео - запису:

 • актуальність (дата семінару 20 травня 2020 року);
 • зручність перегляду - маєте доступ в любий зручний для вас час;
 • до відео - запису семінару ми пропонуємо повний конспект з нормативними документами і роз'ясненнями від лектора;
 • кращій лектор Людмила Шахно  - понад 20 років практики у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів, тренер тематичних тренінгів та практикумів на бухгалтерську та податкову тематики. Міжнародний сертифікований професійний бухгалтер САР, СІРА. Судовий експерт (2014-2017рр).
 • вартість - всього за 650 грн і Ви будете відчувати себе впевнено в нововеденнях бухгалтерського, податкового законодавства.
LS3A5452.jpg

Відео - запис Online - семінару «Декларація з податку на додану вартість для КНП - заповнюємо та звітуємо вірно» лектор Людмила Шахно


 • Основні (загальні) правила заповнення та подання Декларації з ПДВ.
 • Різновиди основних господарських операцій, що можуть здійснюватись КНП.
Особливості відображення певних операцій КНП в декларації з ПДВ в розділі Податкове зобов’язання:
 • Надання платних медичних послуг організаціям та населенню.
 • Отримання коштів від НСЗУ в рамках компенсації витрат на надання послуг населенню по деклараціях.
 • Отримання орендних платежів.
 • Отримання коштів (цільових чи нецільових) з бюджету.
 • «Компесаційні» зобов’язання «на себе».
 • Відображення вхідного податкового кредиту в декларації.
 • Заповнення інформації по незареєстрованих ПН на дату подання декларації.
 • Правила та особливості заповнення додатків Д1, Д5, Д6, Д7.

 Переваги відео - запису:

 • актуальність (дата семінару 15 травня 2020 року);
 • зручність перегляду - маєте доступ в любий зручний для вас час;
 • до відео - запису семінару ми пропонуємо повний конспект з нормативними документами і роз'ясненнями від лектора;
 • кращій лектор Людмила Шахно  - понад 20 років практики у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів, тренер тематичних тренінгів та практикумів на бухгалтерську та податкову тематики. Міжнародний сертифікований професійний бухгалтер САР, СІРА. Судовий експерт (2014-2017рр).
 • вартість - всього за 450 грн і Ви будете відчувати себе впевнено в нововеденнях бухгалтерського, податкового законодавства.
LS3A5527.jpg

«Єдиний податок та РРО – зміни 2020»


5 травня 2020 року

 Online-формат!

 Увага! Час проведення:

 • 9:45 - 10:00 - Доступ до кабінету вебінару
 • 10:00 - 12:00 - Час проведення вебінару

 Запрошуємо учасників з усієї України прийняти участь в нашому Online - семінарі на якому дві години активної роботи ми будемо розглядати питання:

 • Збільшені ліміти обсягів операцій для платників єдиного податку.
 • З якого числа діють нові ліміти та як їх застосувати?
 •  Розрахунки лімітів від ДПС. Логіка, законність, математичні розрахунки – як не попасти в пастку.
 •  Чи може ФОП повернутись в другу групу з липня 2020 якщо вимушено перейшов з квітня 2020 на третю?
 •  Як подати звітність якщо перебували в звітному році на різних групах?
 •  Звільнення від сплати ЄСВ «за себе» - наслідки та відображення в річному Звіті.
 •  Як відтермінувалось введення роботи із РРО?
 •  Етапи введення нових штрафів згідно «карантинних» змін. Коли вводиться «кешбек»?
 •  Звільнення від сплати Єдиного податку законні можливості та «послаблення» від місцевих рад.
 •  Як допомагають ФОПам у певних областях та містах?
 •  Інші актуальні питання та роз’яснення.

 В участь в Online - семінарі входить:

 • Конспект, що містить зразки необхідних документів. Буде відпрвлятися кожному учаснику після Online - семінару.
 • Запис семінару.

 ВАЖЛИВО !!!

 • Є можливість отримати відповіді на Ваші питання.
 • Якщо Ви хочете отримати їх на вебінарі - відправляйте попередньо на зазначену електронну пошту, щоб лектор розрахував час і доступно Вам відповів.

 Ваші ПИТАННЯ до лектора надсилайте на електронну пошту: info@uniqid.com.ua  до 04 травня включно.